Göteborgsvägen 19, 451 42 Uddevalla 052215657 Facebook

Vem är personansvarig för mina personuppgifter?

 

KiroHälsan i Väst ab är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som hanteras. Kontaktuppgifter till KiroHälsan är följande;

 

KiroHälsan i Väst ab.

Göteborgsvägen 19

45142 Uddevalla

0522-15657

kp@ryggskott.net

 

När du lämnar dina personuppgifter till KiroHälsan lagras och bearbetas de av fyra skäl:

 

  1. Vi behöver samla personliga uppgifter om din hälsa för att ge bästa möjliga behandling. Din begäran om behandling och vår överenskommelse om att tillhandahålla vården utgör ett kontrakt. Du kan naturligtvis vägra att ge informationen, men om du skulle göra det skulle vi inte kunna tillhandahålla behandling.
  2. Vi har ett "legitimt intresse" för att samla in den informationen, för utan det kunde vi inte göra vårt jobb effektivt och säkert.
  3. Vi tycker också att det är viktigt att vi kan kontakta dig för att bekräfta dina möten med oss ​​eller att uppdatera dig i frågor som rör din vård. Detta utgör igen "Legitima intressen", men den här gången är det ditt legitima intresse.
  4. Om vi ​​har ditt samtycke, kan vi ibland skicka dig allmän hälsoinformation i form av artiklar, råd eller nyhetsbrev. Du kan återkalla detta samtycke när som helst - bara meddela oss.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

 

Vi har en laglig skyldighet att behålla dina uppgifter i 10 år efter din senaste inkomna uppgift men efter denna tidsperiod raderar vi dina uppgifter.

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

 

Vi delar aldrig dina uppgifter med någon som inte behöver tillgång utan ditt skriftliga samtycke, såvida inte det finns en laglig skyldighet att göra det. Endast följande personer/byråer får rutinmässig åtkomst till dina data:

  1. Din kiropraktor så att denna kan ge dig behandling
  2. Vår personal i receptionen, eftersom de organiserar våra utövares bokningskalender och samordnar möten och påminnelser (men de har inte tillgång till din medicinska historia eller känsliga personuppgifter)
  3. Annan administrativ personal, som vår revisor. Återigen kommer administrativ personal inte ha tillgång till dina medicinska anteckningar, bara dina viktiga kontaktuppgifter.
  4. Vi delar era personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden Hano (Journalprogram och bokningskalender) samt Bokadirekt (onlinebokning).
  5. Är du en försäkringskund delar vi era personuppgifter med respektive försäkringsbolag

 

Vilka rättigheter har jag?

 

Du har rätt att se vilka personuppgifter du har, och du kan också fråga oss om att korrigera eventuella felaktigheter. Under förutsättning att den rättsliga minimiperioden har löpt ut, kan du också be oss att radera dina uppgifter.

Vi vill att du är helt säker på att vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och att vi gör allt vi kan för att se till att de enda personer som har tillgång till dessa data har ett genuint behov av att göra det.

 

Självklart, om du känner att vi misshandlar dina personuppgifter på något sätt, har du rätt att klaga. Klagomål skickas till Datainspektionen.

 

 

KiroHälsan i Väst

Göteborgsvägen 19

45142 Uddevalla

Copyright KiroHälsan i Väst AB