Göteborgsvägen 19, 451 42 Uddevalla 052215657 Facebook

Vad är Kiropraktik?


Kiropraktik är världens tredje största primärvårdsyrkesgrupp efter läkare och tandläkare, och är en modern läkekonst och vetenskap vars målsättning är att stimulera kroppens medfödda förmåga till självläkning. Kiropraktik bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning.  Kiropraktiken ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.

Kiropraktorn behandlar funktionsstörningar i kroppens leder och muskler - primärt i ryggraden - och effekter på nervsystemet av dessa funktionsstörningar. Kiropraktik är en säker behandlingsform som omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av besvär i rörelseapparat och nervsystem.

 

Efter en noggrann utredning utav besvärets natur samt utbredning sätter kiropraktorn en oftast manuell behandlingsplan till verket. Kiropraktisk behandling består oftast av snabba, specifika justeringar (det kiropraktiska begreppet är manipulationsbehandlingar). Justeringarna syftar till att återställa ledfunktionen och att optimera nervsystemets funktion i syfte att förbättra kroppens läkningsförmåga. Den kiropraktiska manipulationen associeras ofta med ett "klick" -ljud, vilket kommer från en gasbubbla som släpps från ledvätskan när trycket i leden minskar. Kiropraktorn utför behandlingen primärt med händerna (ordet kommer från grekiskan chiro = händer och praktos = att göra) och kiropraktik är därmed en helt naturlig behandlingsform där varken medicinering eller kirurgi ingår.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) är ett medlemsförbund i SRAT - som i sin tur är medlem i SACO - och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige. Samtliga medlemmar är utbildade i utlandet, eftersom ingen skola i Sverige uppfyller de akademiska utbildningskraven fastställda av CCEI, den oberoende kontrollinstans som granskar kvalitén på internationella kiropraktorutbildningar. Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med akademiskt och internationellt erkänd examen – LKR. Kiropraktorer har sedan 1989 haft legitimation utav socialstyrelsen men det dröjde dessvärre till 2006 innan ett titelskydd tillkom. Detta medförde tyvärr att i stort sett vem som helst kunde kalla sig för kiropraktor men inte för legitimerad kiropraktor. Så om du är osäker på om en kiropraktor har korrekt utbildning, kontrollera att denne är knuten till LKR.

LKR tillhör den Europeiska Kiropraktorunionen, ECU, och den Kiropraktiska Världsfederationen, WFC. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap.

Copyright KiroHälsan i Väst AB